จองสนามกอล์ฟ Panya Indra Golf Course | ปัญญา อินทรา กอล์ฟ คอร์ส | โปรโมชั่น กรีนฟี แคดดี้ รถกอล์ฟ เบอร์โทร แผนที่ สนามกอล์ฟ | Golf course in Thailand

Worthwhile 3.0

Panya Indra Golf Course

9/997  Panya indra Rd. T.Khan Na Yao, A.Khet Khan Na Yao, Bangkok 10230

02-519-5840  02-519-5841  02-519-5842 


Green Fee 18 Holes

Special Promotion

18 Holes | Visitor | T-off time After 11:00 | Sunday
Available period : 01/08/2018 - 31/10/2019

1,600 THB Book now
Special Promotion

18 Holes | Visitor | T-off time After 11:00 | Saturday
Available period : 01/08/2018 - 31/10/2019

2,100 THB Book now
Weekday

18 Holes | Visitor | Monday - Friday
Available period : 01/08/2018 - 31/10/2019

1,500 THB Book now
Weekend Save 1,100 THB

18 Holes | Visitor | T-off time Before 11:00 | Saturday - Sunday and Official Holidays
Available period : 01/08/2018 - 31/10/2019

4,500
3,400 THB Book now